نمایشگاه ها
هفتمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی کاشی،سرامیک و سرویسهای بهداشتی - Intertile 2008
زمان : ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
مکان: اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب ،فاضلاب وتجهیزات وابسته 
زمان: ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مصالح ساختمانی، معدن و سنگهای تزیینی 
زمان: ۰۹ تیر ۱۳۸۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۸۷
مکان:تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و عمران 
زمان: ۲۴ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

ششمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمانی و وسیستمهای گرمایشی و سرمایشی 
زمان: ۲۴ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک وچینی آلات بهداشتی 
زمان: ۲۴ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

یازدهمین نمایشگاه ساختمان و خدمات فنی و مهندسی 
زمان: ۲۴ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - Tehran Confair 2008 
زمان: ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ تا ۲۰ مرداد ۱۳۸۷
مکان:تهران - محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
از ساعت 10 ال 17

هفتمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
زمان:۱۵ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۸۷
مکان:تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تجهیزات ساختمانی 
زمان: ۱۵ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۸۷
مکان:اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

پنجمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب 
زمان: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۷
مکان:تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی - Termotec 2008 
زمان: ۱۴ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۷
مکان:اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

پنجمین نمایشگاه بین المللی مسکن، ساخت و ساز و انبوه سازان - IRAN HOUSE SHOW 2008
زمان:۱۱ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارمین نمایشگاه تخصصی سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته - IRAN HOUSE SHOW 2008
زمان:۱۱ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ،سونا ،حمام و استخر - IRAN HOUSE SHOW 2008 
زمان: ۱۱ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۷
مکان:مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی
زمان:۱۴ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۷
مکان:تهران - نمایشگاه بین المللی تهران