اردبیل
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 7711400 0451
آدرس : اردبیل- شهرک کارشناسان شهرک اداری

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی اردبیل
وب سایت : -
تلفن : 2261332
آدرس : اردبیل – خیابان نایبی – اول کوی ملاهادی – ساختمان T.KIN.T – پلاک 9      کدپستی 5614778845

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل
وب سایت : www.irceo-ar.ir
تلفن : 7742606
آدرس : اردبیل - شهرک کارشناسان - اول شهرک اداری بعثت کدپستی 5615813116   ardnezam.it@gmail.com 

نام : سازمان مسکن وشهرسازی اردبیل
وب سایت : www.maskan-ar.ir

تلفن : 7743186
آدرس : ardmaskan@yahoo.comشهرداری ها :
شهرداری اردبیل
وب سایت : www.mun-ardabil.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-ardebil.ir 


شهرداری اصلاندوز
وب سایت : www.mun-aslanduz.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری کلور
وب سایت : www.mun-kolur.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-kolur.ir 

شهرداری کورائیم
وب سایت : www.mun-koraim.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-koraim.ir 

شهرداری سرعین
وب سایت : www.mun-sarein.ir  
تلفن : -
آدرس : info@mun-sarein.ir 

شهرداری نیر
وب سایت : www.mun-nir.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-nir.ir 

شهرداری عنبران
وب سایت : www.mun-anbaran.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-anbaran.ir 

شهرداری خلخال
وب سایت : www.mun-khalkhal.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-khalkhal.ir 

شهرداری هیر
وب سایت : www.mun-hir.ir
تلفن : -
آدرس : info@mun-hir.ir 

مشکین شهر
وب سایت : www.meshkincity.org 
تلفن : 452- 5222021 - 3
آدرس : shahr@meshkincity.org