آخرین پروژه ها
مجموعه فرهنگي – ورزشي شفق
خدمات مهندسی مراحل اول،دوم و سوم
انجام شده توسط : مهندسین مشاور تلاش نقش جهان
تاریخ : 27 آذر 1391
مجموعه فرهنگي – ورزشي شفق

آخرین اخبار
اخبار اعضا
اخبار آی تی
مناقصات
پشتیبانان پروژه

انجمن مهندسین عمران - استان اصفهان        انجمن بتن ایران - دفتر اصفهان
      
      
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

در راستاي اجراي شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی، دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه مذكور به شماره 41276/420/400 مورخ 22/8/86 به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ گرديده است. مطابق با ابلاغيه مذكور اين دستورالعمل ادامه مطلب ...